AUTO-PLUS


ul.Jagiellońska 53
Zespół Szkół nr 16
Bydgoszcz

Biuro czynne: pn. - pt.: 13:00-18:00

Telefon: 
e-mail: 
Strona www:

Kategorie AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D
Cena za kat. B 1600 zł *
* - przy wpłacie jednorazowej 1h jazdy gratis, przy zapisie 2ch osób 1h jazdy gratis
Opłata za egzamin wewnętrzny 0 zł
Materiały dydaktyczne materiały szkoleniowe w cenie kursu
Płatność za kurs w ratach możliwość opłaty za kurs w ratach
Dodatkowa godz. kat. B po kursie 45zł, 10h - 400zł
Dodatkowa godz. kat. B bez kursu 45zł, 10h - 400zł
kursy dla niepełnosprawnych - kursy dla niepełnosprawnych brak danych
kursy dla gluchoniemych - kursy dla głuchoniemych brak danych
courses in English - courses in English no data

Miejsce wykładów:

- ul.Jagiellońska 53

Początek i koniec jazdy:

- ul. Chopina (obok biura)
- ul. Bałtycka 43
- ul. Toruńska 101 (PARKING TESCO)

Plac manewrowy:
ul. Wojska Polskiego 65 (ZACHEM)Informacja ze strony www szkoły:

   prawojazdy
Szkoła Jazdy "Auto-Plus" specjalizuje się w kursach prawa jazdy dla kierowców kategorii "B".
"Auto-Plus" - cierpliwość i profesjonalizm wobec Kursantów

KATEGORIA B uprawnia do poruszania się pojazdem samochodowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem motocykla lub autobusu lub takim pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna całkowita masa zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony. Uprawnia do kierowania pojazdem w kategorii B1, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

SZKOLENIE  obejmuje:
- 30 godzin lekcyjnych wykładów, podczas których poznajemy zasady ruchu drogowego, tajniki samochodu, uczymy się zasad, które później zastosujemy w praktyce oraz na części teoretycznej egzaminu państwowego.
- 30 godzin zegarowych  jazdy, w ramach których przygotowujemy kandydata do samodzielnego poruszania się samochodem po drogach a także do zdania praktycznej części egzaminu państwowego.
- w trakcie szkolenia zajęcia z ratownikiem medycznym w cenie kursu.

PLAC MANEWROWY jest to miejsce, gdzie kursant zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu: jazdy do przodu i do tyłu wraz zatrzymaniem w wyznaczonym miejscu, rozpoczynania jazdy na wzniesiueniu (tzw. ruszanie pod górkę).  Od 10.01.2006r. reszta elementów parkowania (garaż przodem, tyłem prostopadły, parkowanie tyłem - zatoczka) odbywają się w ruchu miejskim
      
EGZAMIN TEORETYCZNY polega na sprawdzeniu znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.
Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany:
* przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w formie testu komputerowego przy użyciu specjalistycznej klawiatury.
* może być wyjątkowo przeprowadzany w formie ustnej:
- dla osób nie władających językiem polskim,
- dla osób posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

EGZAMIN PRAKTYCZNY obejmuje sprawdzenie:
- umiejętności wykonywania manewrów podstawowych (plac manewrowy),
- umiejętności jazdy w ruchu drogowym (jazda w ruchu miejskim).

PO ZDANYM EGZAMINIE państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do wydziału komunikacji w starostwie zgodnie ze stałym adresem zameldowania.

Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty 70,- zł za wydanie prawa jazdy na konto właściwego starostwa lub urzedu.

W sprawie formalności związanych z wydaniem prawa jazdy i terminem jego odbioru prosimy o kontaktowanie się z właściwym wydziałem komunikacji starostwa lub urzędu.

Zapraszamy serdecznie!
 

   Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
Prawo jazdy - zmiany w przepisach:
W czerwcu wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących prawa jazdy. Największa nowość polega na tym, że tak zwani młodzi kierowcy, czyli ci co mają prawo jazdy mniej niż 2     >> więcej

Termin obowiązywania CEPiK 2.0 przesunięty:
Jan informuje Rzeczpospolita "Jak doniosła ?Rzeczpospolita?: ?Na bieżąco będzie można sprawdzić, jakie wykroczenia na drodze popełniają kierowcy na danym terenie. Marszał     >> więcej

Polecamy:
Partnerzy
Ogłoszenia BydgoszczSerwis ogłoszeniowy w Bydgoszczy
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Bydgoszcz